Հաճախ տրվող հարցեր

Գլխավոր / Հաճախ տրվող հարցեր

Պատասխան՝

Դիմում կամ գրություն ՀԱԱ տնօրենի անունով, որտեղ պետք է հնարավորինս մանրամասն և հստակ նշվի պահանջվող կինոֆոտոֆոնո փաստաթղթերի թեման, ժամանակագրությունը, նպատակները: Ապա, շատ սեղմ ժամկետում արխիվագետների կողմից կատարվում է պահանջվող փաստաթղթերի փնտրում, հայտնաբերում, որից հետո համապատասխան դիմումատուն ՀԱԱ Կինոֆոտոֆոնո փաստաթղթերի մասնաճյուղում ծանոթանում է դրանց, կատարում վերջնական ընտրություն: Ապա, պետական գանձապետարան, ըստ գործող սակագների, համապատասխան փոխանցում կատարելուց հետո, պահանջվող կինոֆոտոֆոնո փաստաթղթերը թվայնացվում, մոնտաժվում են և էլեկտրոնային տեսքով տրամադրվում դիմումատուին:

Պատասխան՝

Ձեր առաջարկները կարող եք ուղարկել մեր պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեին՝  info@armarchive.am ։

 

Պատասխան՝

Մասնագիտական պրակտիկա անցնելու համար անհրաժեշտ է համապատասխան ուսումնական հաստատությունից Հայաստանի ազգային արխիվ ներկայացնել նամակ կամ գրություն, որտեղ նշված կլինեն ուսանողի կամ ուսանողների տվյալները, պրակտիկայի անկացման ժամանակահատվածը։

Պատասխան՝

Գերդաստանի տոհմածառի ստեղծումը կախված է Ձեր կողմից մեզ տրամադրվող ստույգ տեղեկատվությունից (անվան, ազգանվան, տեղանվան և այլ)։ Տոհմագրությունը կազմվում է մեզ մոտ առկա փաստաթղթերի հիման վրա։

Տոհմագրություն կազմելու արժեքը և ժամանակահատվածը կախված է լինում Ձեր գերդաստանի մեծությունից։

Պատասխան՝

Արխիվային փաստաթղթերի հետ աշխատանքի համար արխիվի ընթեր­ցա­սրահներ օգտվողների մուտքը թույլատրվում է անձնական դիմումների հիման վրա: Գիտական աշխատանք կամ ծառայողական առաջադրանքներ իրակա­նաց­նող օգտվողները կարող են ներկայացնել պաշտոնական նամակ իրենց գոր­­­­­­­ծու­­­ղող հիմնարկից կամ կազմակերպությունից։ Անձնական դիմումներում (պաշտոնական նամակներում) նշվում են օգտվողների ազգանունը, անունը, հայրանունը, պաշտոնը, գիտական կոչումն ու աստի­ճանը, ուսումնասիրության թեման, ընդգրկման ժամանա­կաշր­ջանը և նպատակը (Ներբեռնել առցանց ձևաթղթի N 1 օրինակը):