Արխիվի աշխատակիցները մասնակցում են «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում պատրաստավածության բարձրացման հարցերը» թեմայով դասընթացին։

Արխիվի աշխատակիցները մասնակցում են «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում պատրաստավածության բարձրացման հարցերը» թեմայով դասընթացին։

Հայաստանի ազգային արխիվի աշխատակիցները մարտի 21-25-ը մասնակցել են Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայում ՀՀ նախարարությունների և գերատեսչությունների աշխատակազմի ստորաբաժանումների մասնագետների «Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության բնագավառում պատրաստավածության բարձրացման հարցերը» թեմայով դասընթացին։