Հայ-հունական քոլեջի ուսանողների ճանաչողական այցը Հայաստանի ազգային արխիվ։

Հայ-հունական քոլեջի ուսանողների ճանաչողական այցը Հայաստանի ազգային արխիվ։