Եզրակացություն՝ «Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի հարցազրույցի փուլի մասին

Եզրակացություն՝ «Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի հարցազրույցի փուլի մասին

Եզրակացություն՝ «Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի հարցազրույցի փուլի մասին

Եզրակացություն