«Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքները

«Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքները

«Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթի հարցազրույցի փուլի արդյունքների մասին

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության՝ 2022 թվականի ապրիլի 22-ի N 539-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի 72-րդ կետը, մրցույթի հարցազրույցի փուլ անցած մասնակիցներից Արթուր Միշայի Ստեփանյանը ստացել է 77 միավոր (թիրախային միավորը՝ 54.6), Կարեն Ալբերտի Արիստակեսյանը ստացել է 46 միավոր (թիրախային միավորը՝ 54.6),իսկ Գևորգ Էդուարդի Կեսոյանը՝ 51 միավոր (թիրախային միավորը՝ 54.6):

Մրցույթի արդյունքում հաղթող է ճանաչվել Արթուր Միշայի Ստեփանյանը:

 

Անձնակազմի կառավարման վարչություն                                                                                                                                            14.12.2022թ.