2023Թ․ ՄԱՅԻՍԻ 11-ԻՆ ԿԱՅԱՑԱՎ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԽԻՎ» ՊՈԱԿԻ – ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՆԻՍՏԸ

Գլխավոր / Մեր մասին / Նորություններ / 2023Թ․ ՄԱՅԻՍԻ 11-ԻՆ ԿԱՅԱՑԱՎ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՐԽԻՎ» ՊՈԱԿԻ – ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՆԻՍՏԸ

Օրակարգում դրված էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մասնակցության ծրագրերի (Participation Programms) 2022-2023թթ. շրջափուլում հաստատված

«Հայաստանի ազգային արխիվ» ՊՈԱԿ-ի կողմից ներկայացված Հայաստանի ազգային արխիվի 100-ամյակին նվիրված «Արխիվներ՝ մարդկության հիշողություն»

խորագրով միջ­ազգային գիտաժողովի ծրագրի քննարկումը։ Ծրագիրն իրագործվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-Ի Հայաստանի ազգային հանձնաժողովի համաֆինանսավորմամբ։

Գիտահետազոտական աշխատանքների և միջազգային կապերի բաժնի պետ Ազգանուշ Խաչատրյանը գիտխորհրդի անդամներին ներկայացրեց ծրագրի մանրամասները

և կատարված աշխատանքները։ Վերջիններս հանդես եկան իրենց առաջարկություններով, որոնց առարկայական քննարկումը որոշվեց շարունակել հաջորդ նիստում։

Գիտխորհրդի անդամներից նիստին ներկա էին՝

 Ստեփանյան Արթուր- ՀԱԱ տնօրեն, գիտխորհրդի նախագահ

Վիրաբյան Ամատունի – ՀՊՄՀ թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և մատենագիտության ամբիոնի վարիչ, պ․գ․դ․, պրոֆեսոր

Եպիսկոպոսյան Լևոն – ՀՀ Մոլեկուլային կենսաբանության ակադեմիական ինստիտուտի էթնոգենոմիկայի լաբորատորիայի վարիչ, կ․գ․դ․, պրոֆեսոր

Հովհաննիսյան Հայկազ – ԵՊՀ գիտական վարչության հումանիտար գիտությունների բաժնի պետ, Մաշտոցի անվան Մատենադարանի տնօրենի խորհրդական, պ․գ․դ․

Հովհաննիսյան Էդգար – ՀՊՄՀ հիմնադրամի պատմության և հասարակագիտության ֆակուլտետի դեկան, պ․գ․թ․, դոցենտ

Ավագյան Գոհար – ՄՄ անվան Մատենադարանի արխիվագիտության բաժնի ավագ գիտաշխատող, ՀԱԱ տնօրենի խորհրդական, պ․գ․թ․

Հարությունյան Ավագ – ՀԱԱ կինոֆոտոֆոնո փաստաթղթերի եի ԱՊ մասնաճյուղի վարիչ, պ․գ․թ․

Քրմոյան Սուրեն – «Թվային Հայաստան» կազմակերպության ղեկավար, ի․գ․թ․

Պողոսյան Սամվել  – ՀՊՄՀ Հայոց պատմության ամբիոն, գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ, պ․գ․թ․

Նիստին ներկա էր նաև ՀԱԱ փոխտնօրեն Արտակ Սիմոնյանը։