ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ ԱՐՏԱՇԵՍ ԿԱՐԻՆՅԱՆԻ 1967 Թ. ՆԱՄԱԿԸ ՀՍՍՌ ԿԵՆՏԿՈՄԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ ՅԱԿՈՎ ԶԱՐՈԲՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Նամակը վերաբերում է  Արտաշես Կարինյանի եղբորը՝  Ռուբեն Գաբրիելյանին, Երևանի կենտրոնում բնակարան հատկացնելու խնդրանքին:

ՀԱԱ, ֆ. 862, ց. 1, գ. 537,  թ. 89-90,  ինքնագիր, ռուսերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3200 դրամ