ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ ՍԵՐԳԵՅ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆԻ 1988 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 20-Ի ՆԱՄԱԿԸ ՍՄԿԿ XIX ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

Նամակում  նկարագրվում ենXX դարի վերջին Սումգայիթում տեղի ունեցած անմարդկային դաժանությունները՝ կոտորած, ջարդ, ավեր և մարդկային բազմաթիվ զոհեր:  Նամակագիրը խոսում է Ադրբեջանական ՍՍՀ առաջնորդների համաձայնությամբ տեղի ունեցած Սումգայիթյան կոտորածը ՍՄԿԿ Կենտկոմի կողմից քաղաքական գնահատականի արժանացնելու անհրաժեշտության և հարցին արդարացի լուծում տալու ժողովրդի պահանջի մասին։

ՀԱԱ,ֆ. 1159, ց. 1, գ. 38, թ. 1, պատճեն, մեքենագիր, ռուսերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ