Նկարագրություն

 

1906թ. հունիսի 30-ի  փաստաթութղը վերաբերում է Կաթողիկոսի կողմից Մոսկվայի արևելյան լեզուների Լազարյան ճեմարանի մի շարք սաներին Հովհաննես Լազարյանի անվան կրթաթոշակ նշանակելուն:

 

ՀԱԱ, ֆ. 56, ց. 15, գ. 487, թ. 36, պատճեն, մեքենագիր ռուսերեն

էջը՝ 3000 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3000 դրամ