ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՎԱԶԳԵՆ ԱՌԱՋԻՆԻ 1980 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐ 15-Ի ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՆԴԱԿԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

Ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի Հայրապետական օրհնության Թիվ 1043 կոնդակը՝ Միացյալ Նահանգների Արևելյան Թեմի թեմակալ առաջնորդ Թորգոմ Արքեպիսկոպոս Մանուկեանի առաջադրությանն ընդառաջելով՝ Կանադայի առանձին և ինքնուրույն թեմ ստեղծելու և այն Միացյալ Նահանգների Արևելյան Թեմից անջատելու մասին:

ՀԱԱ, ֆ.409, ց.1, գ.5786, թ.1, բնագիր, տպագիր, հայերեն

 

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ