ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ՀԱՅՐԱՊԵՏ ՎԱԶԳԵՆ Ա-Ի 1988 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐ 25-Ի ՀԵՌԱԳԻՐԸ ՍՄԿԿ ԿԵՆՏԿՈՄԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ Մ.ԳՈՐԲԱՉՈՎԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի հեռագիրը ՍՄԿԿ կենտկոմի գլխավոր քարտուղար Միխայիլ Գորբաչովին՝ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ինքնորոշման ճանաչման պահանջը հարգելու և համաձայն երկրի սահմանադրության՝ հարցին արդարացի լուծում տալու առթիվ իր ակնկալիքն արտահայտելու մասին:

 

ՀԱԱ, ֆ.1159, ց.1, գ.43, թ.1, հեռագիր, պատճեն, հայերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ