Նկարագրություն

Բանալի բառեր: Չարլզ Վրթանես, Դոն Դանիելյան, հրավերք, Կարնեգի Հոլ պատկերասրահ, Խորհրդային Հայաստան, Ամերիկա, Հայ ուսանողների ասոցիացիա, Նյու Յորք, Ազգային խորհրդատվական վարչություն, համագործակցություն, պայմանագիր

 

Գրության մեջ խոսվում է նոյեմբերի 16-ին Կարնեգի Հոլ արվեստի պատկերասրահում տեղի ունեցած բանավոր զրույցի, դրա ընթացքում արծարծված՝ մշակութային կապերի ամրապնդմանը վերաբերող, ինչպես նաև Արամ Խաչատրյանին Միացյալ Նահանգներ հրավիրելու հարցերի, Խորհրդային Հայաստանի և Ամերիկայի միջև կնքված  մշակութային կապերի համագործակցության պայմանագրի մասին:

Ֆ․ 426, ց․ 1, գ․ 1207, թ․ 9, պատճեն, մեքենագիր, անգլերեն։

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ