ԱՎԵՏԻՍ ԱՀԱՐՈՆՅԱՆԻ 1920 Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 1-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ

0 out of 5

 

 

 

Նկարագրություն

Գրությունով, Փարիզում գտնվող  ՀՀ պատվիրակության նախագահ Ավետիս Ահարոնյանը ՀՀ արտգործնախարարին հայտնում է՝ Բելգիական կառավարության կողմից Հայաստանի Հանրապետության Կառավարությունը պաշտոնապես ճանաչելու և դիվանագիտական հարաբերություններ ստեղծելու ցանկության մասին:

 

Հիմք՝ ՀԱԱ, Ֆ.200, ց.1, գ.557-1, թ.61, բնագիր, մեքենագիր, հայերեն:

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1500 դրամ