Նկարագրություն

 Գրության մեջ  հիմնական շեշտադրումը կատարվում է Մոսկվայի Մեծ թատրոնում և Բեյրութում  ‹‹Գայանե›› բալետը նոր խմբագրված տարբերակով բեմականացնելու և ժամկետները հստակեցնելու հարցերի վրա:

 

   ՀԱԱ ֆ.709, ց.3, գ.233, թ.16-17, բնագիր, մեքենագիր, ռուսերեն։

 

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1600 դրամ