ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ1920Թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ 30-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ Կ.ՊՈԼՍՈՒՄ ՀՀ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ Պ.ԹԱՀԹԱՃՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Գրությունը վերաբերում է Զապել Եսայանին Կիլիկիայում խնամատարության նախարարության  ներկայացուցչի վկայականը տրամադրելուն:

                     Հիմք՝ ՀԱԱ, ֆ.200, ց.1, գ.469, թ.210, թողոն, մեքենագիր, հայերեն:

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1500 դրամ