Ա. Խաչատրյանի եվ Ա. Քոչինյանի նամակագրությունը (1969 թ.)

0 out of 5

Նկարագրություն

 Ա.Խաչատրյանի և Ա. Քոչինյանի գրագրություններում արծածվում են  Խաչատրյանի անվամբ անվանակոչված փողոցը գազաֆիկացնելու և այն ամենասեղմ ժամկետում իրագործելու հարցերը:

        ՀԱԱ Ֆ.1, ց.49, գ.50, թ.2-3, ձեռագիր /ինքնագիր/, մեքենագիր, պատճեն, ռուսերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1600 դրամ