Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ 1940 Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՍՍՀ ԺՈՂԿՈՄԽՈՐՀԻ ՓՈԽՆԱԽԱԳԱՀ ԱՂԲԱԼՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Գրության մեջ արծարծվում են Սայաթ-Նովայի երաժշտական ստեղծագործությունների համակողմանի ուսումնա­սիր­ման հարցերը: Մասնավորապես, խոսքը վերաբերում է Երևանի պետական թանգարանում պահվող շուրջ 114 հայատառ թուրքերեն ձեռագիր երգերի վերծանման խնդրին և դրա լուծման ուղղությամբ անհրաժեշտ քայլերի ձեռնարկմանը:

 

 

                  ՀԱԱ ֆ.113, ց. 4, գ. 10635, թ. 1,  բնագիր, մեքենագիր, ռուսերեն:

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ