Գ. ՉԻՉԵՐԻՆԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ Լ. ԿՐԱՍԻՆԻՆ՝ ՀՐԱՊԱՐԱԿՎԱԾ «ՍԼՈՎՕ (ԽՈՍՔ)» ԹԵՐԹԻ 1920թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 13-Ի ՀԱՄԱՐՈՒՄ

0 out of 5

Նկարագրություն

Վրաստանում ՌՍՖՍՌ լիազոր ներկայացուցչությանը  կից հրատարակչության բյուրոյի ներկայացրած հաղորդագրության մեջ խոսվում է թուրք ազգայնամոլների հայերի հանդեպ ունեցած հաջողության,  Հայաստանի ծայրահեղ վատ վիճակի և Սովետական Ռուսաստանի կողմից միջամտելու հարմար պահի, ու Թուրքիա-Հայաստան հարցերի կարգավորման համար իր միջնորդությունն առաջարկելու մասին: Հայտնում է, որ Ռուսաստանը իր զորքերը կթողնի Նախիջևանի, Ջուլֆայի, Զանգեզուրի  ու  Ղարաբաղի տարածքներում, մինչև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տարաձայնությունների լուծումը:

ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 597, թ. 142,  վավերացված պատճեն, մեքենագիր, ռուսերեն

 

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1500 դրամ