ԴԻԼԻՋԱՆԻ ԳԱՎԳՈՐԾԿՈՄԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 1924 Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 8 – Ի ՆԱՄԱԿԸ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԹԱՄԱՆՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Ռ. Դաշտոյանի նամակը վերաբերում է Իջևանի շրջանային հիդրոկայանի շինարարության մեկնարկին:

ՀԱԱ, ֆ. 113, ց. 38, գ. 40, թ. 22 – 23,    ինքնագիր,  հայերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 2400 դրամ