ԵՐԵՎԱՆԻ ԳԱՎԳՈՐԾԿՈՄԻ ՀՈՂԲԱԺՆԻ 1924 Թ. ՄԱՐՏԻ 15-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԹԱՄԱՆՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Գրությունը վերաբերում է  Ախտայի, Վեդի Բասարի, Կոտայքի գավառների  նորաստեղծ գյուղերի հատակագծերը կազմելու հարցին:

ՀԱԱ, ֆ. 130, ց. 1, գ. 24,  թ. 67,  պատճեն, մեքենագիր,  հայերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ