ԶԱՊԵԼ ԵՍԱՅԱՆԻՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

 

  1. թ. հունիսի 10-ին Ադանայի հունական համայնքի կողմից Զապել Եսայանին և պատվիրակությանը անդամներ՝ Փիրուզա Խանզադյանին, Ռուբեն Հերյանին, տրված վկայական՝ Ադանայում, Զմյուռնիայում, Մերսինում և Կ. Պոլսում քրիստոնյաների վիճակը ներկայացնելու համար:

Հիմք՝  ՀԱԱ, ֆ.430, ց.1, գ. 331, թ.11, բնագիր, ձեռագիր, ֆրանսերեն:

 

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1500 դրամ