ԶԱՊԵԼ ԵՍԱՅԱՆԻՆ 1920Թ. ՄԱՅԻՍԻ 22-ԻՆ ՀԱՍՑԵԱԳՐՎԱԾ ՆԱՄԱԿ

0 out of 5

Նկարագրություն

            Նամակում նկարագրում է Կիլիկիայի ռազմաքաղաքական դրությունը :

 

                                    Հիմք՝ ՀԱԱ, ֆ.430, ց.1, գ.331, թ.12,  ինքնագիր, հայերեն:

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1500 դրամ