ԶԱՊԵԼ ԵՍԱՅԱՆԻ ԵՎ ԴՈԿՏՈՐ ԱԼԹՈՒՆՅԱՆԻ 1920Թ. ՄԱՅԻՍԻ 3-Ի ՀԵՌԱԳԻՐԸ ՄԻԱՑՅԱԼ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅԱՆԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

 

 

   Հեռագիրը վերաբերում է Ֆրանսիական կառավարության միջոցով Այնթապի 18000 հայության և 2300 որբերի փրկության հարցին:

 

Հիմք՝ ՀԱԱ, ֆ.430, ց.1, գ.330, թ.15, պատճեն, մեքենագիր, ֆրանսերեն:

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1500 դրամ