Նկարագրություն

 Գրությունը վերաբերում է Կիլիկիայի որբոնոցների կենտրոնական վարչություն ստեղծելու հարցին․ արածարծվում է  որբերի տեղափոխության խնդիրը, որը կախված է Բրիտանական կառավարության հավանությունից և  ծախսերից: Զապել Եսայանը գալով Բեյրութ, տեսակցություն է ունենում տեղի Ազգային միության ներկայացուցիչների հետ և մշակում են ծրագիր՝ որբերի Լիբանան տեղափոխման հարցն իրականացնելու համար: Քննարկվում է նաև Հայաստանից դուրս գտնվող որբանոցների խնամակալ ընկերությունների համագումար ստեղծելու հարցը, որպեսզի ընդհանուր կարգադրություններով կարողանան կարգավորել որբերին վերաբերող հարցերը:   Տե՛ս փաստաթուղթ 8.1 /pdf/       

        Հիմք՝ ՀԱԱ, ֆ.430, ց.1, գ,328, թթ. 8-12, պատճեն, մեքենագիր, հայերեն:

 

էջը՝ 1200 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 6000 դրամ