ԶԱՊԵԼ ԵՍԱՅԱՆԻ 1920Թ. ԱՊՐԻԼԻ 6-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻԱՑՅԱԼ ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅԱՆԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

  Բանալի բառեր: Զապել Եսայան, Միացյալ հայոց պատվիրակություն, Ֆրանսիական կառավարություն, Կիպրոս, որբ:

 

Գրությունը վերաբերում է հայ որբերի պաշտպանության համար լուրջ քայլեր ձեռնարկելու, ֆրանսիական կառավարությունից աջակցություն ստանալու և Կիպրոսում տեղավորելու հարցերին:

                  Հիմք՝ ՀԱԱ, 430, ց.1, գ.330, թ.12, պատճեն, մեքենագիր, ֆրանսերեն:

էջը՝ 3000 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3000 դրամ