ԶԱՊԵԼ ԵՍԱՅԱՆԻ 1920Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 21-Ի ՆԱՄԱԿԸ ՀՀ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ Հ. ՕՀԱՆՋԱՆՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

 Նամակում հեղինակը հայտնում է Կ.Պոլսից Երևան վերադառնալու և  պատերազմական դրության մեջ գտնվող հայրենիքին՝ տեղում աշխատանքներ իրականացնելով, ավելի օգտակար լինելու ցանկության մասին:

Հիմք՝ ՀԱԱ, ֆ.200, ց.1, գ.591,թ.43 և 43 շրջ, ինքնագիր, հայերեն:

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3000 դրամ