ԶԱՊԵԼ ԵՍԱՅԱՆԻ 1920Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 11-Ի ՀԵՌԱԳԻՐԸ ՊՈՂՈՍ ՆՈՒԲԱՐԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

          Հեռագրում նշվում է Կ.Պոլիս ժամանած հատուկ պատվիրակության մասին, որի նպատակը քրիստոնյաների պաշտպանության համար շտապ միջոցների ձեռնարկումն է:

 

             Հիմք՝ ՀԱԱ, ֆ.430, ց.1, ց.330, թ.23, պատճեն, մեքենագիր, ֆրանսերեն:

էջը՝ 1500 դրամ , ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1500 դրամ