ԶԱՊԵԼ ԵՍԱՅԱՆԻ 1920թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 8-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԻԿԻՆ ԳԱՆՅՈՅԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

    

Գրությունով  Զ. Եսայանը Մերսինի ժամանակավոր որբանոցների ընդհանուր տնօրեն տիկին Գանյոյին  տեղեկացնում է՝ իրադարձությունների պարտադրանքով Կիլիկիայից բացակայելու և, այդ ընթացքում, Ադանայի որբանոցին պատշաճ ուշադրություն դարձնելու հանգամանքին:

 

                     Հիմք՝ ՀԱԱ, ֆ.430, ց.1, գ.331, թթ. 10, պատճեն, մեքենագիր, ֆրանսերեն:

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1500 դրամ