ԶԱՊԵԼ ԵՍԱՅԱՆԻ 1920Թ. ՀՈՒՆՒՍԻ 1-Ի ՆԱՄԱԿԸ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ՊՈՂՈՍ ՆՈՒԲԱՐԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

 

Նամակում նկարագրում է Կիլիկիայում տիրող քաղաքական իրավիճակը և որբանոցների ու հայկական այլ հաստատությունների սարսափելի դրությունը:

 

Հիմք՝ ՀԱԱ, ֆ.430, ց.1, գ.330, թ.21-22, թողոն, մեքենագիր, ֆրանսերեն:

էջը՝ 1500 դրամ , ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3000 դրամ