ԶԱՊԵԼ ԵՍԱՅԱՆԻ 1920Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2-Ի ՆԱՄԱԿԸ ԱՐՇԱԿ ՉՈՊԱՆՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

    Նամակում ներկայացվում է Մարսելից Կիլիկիա մեկնելու առաքելության,  առաջացած խնդիրների լուծման և Կլեմանսոյի հետ զրույց ունենալու մտադրության մասին: Ապա ներկայացվում են Ազգային միության կազմակերպած երեկոյի ընթացքում արծածված հարցերը՝  մասնավորապես Կիլիկիայի վերաբերյալ, ուր պատրաստվում են մեկնել ուսուցիչներ՝ իրենց ընտանիքներով, քննարկվում է կանանց և երեխաների ապահով կացության  հարցը:                           

        Հիմք՝ ՀԱԱ, ֆ.430, ց.1, գ.329, թթ. 1-4 շրջ., ինքնագիր, հայերեն:

էջը՝ 1200 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 9600 դրամ