ԶԱՊԵԼ ԵՍԱՅԱՆԻ 1920 Թ. ՀՈՒՆԻՍԻ 8-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵՐ ԼԱԳԱՍՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

 

Գրությունով  Զ. Եսայանը Մերսինի ժամանակավոր որբանոցների տնօրեն Տեր Լագասյանին տեղեկացնում է որբերի տարհանման հետ կապված աշխատանքների ընթացքին:

                Հիմք՝  ՀԱԱ, ֆ. 430, ց.1, ց.331, թթ. 8-9, պատճեն, մեքենագիր, ֆրանսերեն:

էջը՝ 1500 դրամ , ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3000 դրամ