ԶԱՊԵԼ ԵՍԱՅԱՆԻ 1920 Թ. ՄԱՅԻՍԻ 10-ԻՀԵՌԱԳԻՐԸ Կ.ՊՈԼՍԻ ՊԱՏՐԻԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՉԻ ՊԱՇՏՈՆՅԱ ՍՏԱՄԲՈՒԼՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Հեռագիրը վերաբերում է Հալեպից ժամանող 45 որբերին տեղավորելու խնդիրներին:

 

Հիմք՝ ՀԱԱ, ֆ.430, ց.1, գ.331, թ. 7, պատճեն, մեքենագիր, հայերեն:

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1500 դրամ