Նկարագրություն

  Նամակը վերաբերում է Կիլիկիայում և Սիրիայում, ինչպես նաև  Ադանայում և Այնթապում գտնվող  երկու որբանոցների կառավարման գործում Զ. Եսայանի կողմից հանձն առած ծավալուն գործունեությանը:

                         Հիմք՝ ՀԱԱ, ֆ.430, ց.1,գ.328, թ. 4, բնագիր, ձեռագիր, հայերեն:

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1500 դրամ