ԺՈՂԿՈՄԽՈՐՀԻ ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲԱԺՆԻ ՎԱՐԻՉ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԹԱՄԱՆՅԱՆԻ 1924 Թ. ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2-Ի ՆԱՄԱԿԸ ՀԱՅ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՎԻՐԱԿ ԼԵՎՈՆ ԲԱՇԱԼՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Նամակը վերաբերում է Երևանում կառուցվելիք երկու կրթական հաստատութունների՝ Մարկոսյանի արհեստակցական վարճարանի և  աղջիկների արհեստանոցի համար,  հողամաս հատկացնելու հարցին:

 ՀԱԱ, ֆ. 130, ց. 1, գ. 41,   թ. 36, թողոն,  մեքենագիր,  հայերեն 

էէջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ