ԼԱԶԱՐՅԱՆ ՃԵՄԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ 1886 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 7-Ի ՎԿԱՅԱԿԱՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

 

1867թվականին Երևանի նահանգի Նախիջևան քաղաքում  ծնված քահանայի որդի Սիմեոն Շախնազարյանին /Շահնազարյան/ տրված հասունության վկայական:

 

ՀԱԱ, ֆ. 399, ց. 1, գ.909, թ. 2 և շրջ., պատճեն, ձեռագիր, ռուսերեն

 

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3000 դրամ