ԼԱԶԱՐՅԱՆ ՃԵՄԱՐԱՆԻ ՏՆՕՐԵՆԻ 1907Թ. ՄԱՐՏԻ 14-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ՄԿՐՏԻՉ Ա

0 out of 5

Նկարագրություն

 Գրությունում արծարծվում է է Լազարյան ճեմարանի նախակրթական դասարան բացառապես ռուսերեն լեզվի տիրապետմամբ սաներ ընդունելու հարցը:

 

ՀԱԱ, ֆ. 56, ց.15, գ. 487, թ. 88, բնագիր, ձեռագիր, ռուսերեն

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1500 դրամ