ԼՈՒՍԺՈՂԿՈՄ ԱՍՔԱՆԱԶ ՄՌԱՎՅԱՆԻ 1926 Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 10-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ ԱԼԵՔՍՆԱԴՐ ԹԱՄԱՆՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Գրությունը վերաբերում է պրոֆեսոր Օրբելուն մի քանի զեկուցումներով Երևան հրավիրելու հարցին:

ՀԱԱ, ֆ. 122, ց. 1, գ. 937,  թ. 6,  թողոն, մեքենագիր,  հայերեն  

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ