ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ 1835 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-Ի ՆԱՄԱԿԸ ԻՇԽԱՆ ԼԱԶԱՐՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Խաչատուր Աբովյանի նամակում խոսվում է մանուկների կրթության և դաստիարակության գործը որպես ազգային վերածննդի կռվան դիտարկելու և մշտական ուշադրության ու հոգածության արժանացնելու խնդրանքի, ճեմարանի կարևորության մասին:

ՀԱԱ, ֆ.1389, ց.1, գ.23, թթ. 237 – 238, բնագիր, ձեռագիր, հայերեն

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 4500 դրամ