ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՈՐԲԱՆՈՑՆԵՐԻ ՏՆՕՐԵՆ Զ. ԵՍԱՅԱՆԻ 1920Թ. ԱՊՐԻԼԻ 6-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԵՐՍԻՆՈՒՄ ՀՈՒՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Գրությունը վերաբերում է հայ որբերին Մերսինի հունական դպրոցներում տեղավորելու  հարցին:

 

                              Հիմք՝ ֆ.430, ց.1, գ.331, թ.6, թողոն, ձեռագիր, ֆրանսերեն:

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1500 դրամ