ԿԻԼԻԿԻԱՅԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՈՐԲԱՆՈՑՆԵՐԻ 1920Թ. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

    

Հաշվետվությունում ներկայացված են Կիլիկիայի հայկական որբանոցների գլխավոր տեսուչ Զապել Եսայանի, իր տեղակալ Վ. Փորթուգալյանի և Մերսինի ժամանակավոր որբանոցների վարիչ Գանյոյի կատարած աշխատանքները՝ հայ որբերին Ադանայից Մերսին տեղափոխելու վերաբերյալ:

Հիմք՝ ՀԱԱ, ֆ. 430, ց.1, գ. 334, թթ.1-5, պատճեն, մեքենագիր, ֆրանսերեն:

էջը՝ 1200 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 6000 դրամ