ՀԱՄԱՌՈՒՍԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ 1921Թ. ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂՎԱԾՔԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

 Արձանագրության մեջ արծարծվում են Մոսկվայի նախկին Լազարյան ճեմարանը «Խորհրդային Հայաստանի մշակույթի տուն» վերանվանելու և այն Հայաստանի կառավարության ենթակայությանը հանձնելու հարցերը:

 

ՀԱԱ, ֆ .114, ց1, գ.68, թ.116, վավերացված պատճեն, մեքենագիր, ռուսերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ