ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԶԻՆԱՆՇԱՆԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

 ‹‹Նոր այգ›› պատկերազարդ պարբերաթերթի 1920թ. մայիսի 31-ի 16 համարում  պատկերված է Հայաստանի առաջին հանրապետության զինանշանը:

 

                               Հիմք՝ ՀԱԱ, Ֆ.193, ց.1, գ.187, թ.1, տպագիր թերթ, հայերեն:

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1500 դրամ