ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

  

1918թ. հուլիսի 24-ին Երևանի Հայոց ազգային խորհրդի կողմից հայտարարվում է Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության  հետևյալ կազմը ՝ Նախարար Նախագահ՝ Հովհաննես Քաջազնունի, Արտաքին գործերի նախարար՝ Ալեքսանդր Խատիսյան, Ներքին գործերի նախարար՝ Արամ Մանուկյան, Զինվորական նախարար՝ Հովհաննես Հախվերդյան, Ֆինանսների նախարար՝ Խաչատուր Կարճիկյան: Ալեքսանդր Խատիսյանի բացակայությամբ պայմանավորված՝ Արտաքին գործերի նախարարի  պաշտոնը վարելու է Նախարար Նախագահը, իսկ Արդարադատության նախարարությունը  ժամանակավորապես կառավարելու է Խաչատուր Կարճիկյանը:

 

Հիմք՝ ՀԱԱ, Ֆ.289. ց1, գ.16, թ. 1, տպագիր, բնագիր, հայերեն:

 

էջը՝ 1500 դրամ ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1500 դրամ