ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԵՎՏՐԱ-ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ 1920Թ. ՕԳՈՍՏՈՍԻ 10-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱԹՈՒՄԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ ՍՈՒԼՅԱՆԻՆ

0 out of 5

    Բանալի բառեր: Չեխոսլավոնիա, Չեխոսլովակիա, Հայաստանի առևտրա-արդյունաբերական պալատ, Սուլյան

 

Նկարագրություն

 

Գրություն վերաբերում է Բաթումում Չեխոսլովակիայի Հանրապետության հյուպատոսի և ՀՀ ֆինանսների նախարարի գրագրությանը, որում  արծածվում են երկու երկրների առևտրա-արդյունաբերության ներկայացուցիչների միջև առևտրական կապեր հաստատելու հարցերը: Մասնավորապես ապրանքների փոխանակության հիման վրա փոխհամագործակցությունը կարևորելով՝ Հայաստանի առևտրա-արդյունաբերական պալատը դրական որոշում  է հայտնում  այդ համագործակցություն կայացմանը:

                       Հիմք՝ ՀԱԱ, Ֆ.202, ց.2,գ.3, թ.144, պատճեն, ձեռագիր, հայերեն:

 

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3000 դրամ