ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՈՄԿՈՒՍԻ ԿԵՆՏԿՈՄԻ 1921 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 15-Ի ՆԻՍՏԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

0 out of 5

Նկարագրություն

Արձանագրությունը վերաբերում է Զանգեզուրում դաշնակների ռազմական գործողությունները ճնշելու, Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի մաս ճանաչելու վերաբերյալ դեկլարացիայի, փախստականների համար Պարսկաստանի սահմանը փակելու, Հատուկ նշանակության ջոկատի ստեղծման, Ղարաբաղ ներկայացուցիչներ ուղարկելու և բանակում տարվող քաղ.աշխատանքների համար կոմունիստներին մոբիլիզացելու վերաբերյալ որոշումներին:

 

ՀԱԱ, ֆ. 1, ց. 1, գ. 39, թ. 10 և շրջ., բնագիր, ձեռագիր, ռուսերեն

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 1600 դրամ