ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՄԻՆԻՍՏՐ ՀԱՄՈ ՕՀԱՆՋԱՆՅԱՆԻ 1920 Թ. ՀԵՌԱԳԻՐԸ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ԺՈՂԿՈՄ ՉԻՉԵՐԻՆԻՆ (ՊԱՏՃԵՆՆԵՐԸ՝ ՀՀ ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ԼԵՎՈՆ ՇԱՆԹԻՆ, ԹԻՖԼԻՍՈՒՄ ՌՍՖՍՌ ԼԻԱԶՈՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ ԿԻՐՈՎԻՆ)

0 out of 5

Նկարագրություն

ՀՀ Արտաքին գործերի նախարար Համո Օհանջանյանը իր հեռագրում խոսում է ռուսական կողմից ստացված հեռագրերի, դրանց միջոցով Սովետական Ռուսաստանի կառավարության կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը փոխանցվող բարեկամական վերաբերմունքի  մասին, ինչպես նաև հայ ժողովրդի անունից խնդրում է  Ղարաբաղից և Զանգեզուրից դուրս բերել ռուսական զորքերը, թույլ տալ ադրբեջանական կողմի հետ լուծել սահմանային հարցերը:

 

ՀԱԱ, ֆ.200, ց.1, գ.581., թ.149 -150, թողոն, մեքենագիր, ռուսերեն

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3000 դրամ