ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԻ 1920 Թ. ՀՈՒԼԻՍԻ 13-Ի ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՌՍՖՍՌ ԼԻԱԶՈՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉ Ս. Մ. ԿԻՐՈՎԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Գրության   մեջ ներկայացվում է Ադրբեջանի արտաքին գործերի ժողկոմ Հուսեյնովին ուղարկած հաղորդագրությունը, որտեղ արծածվում են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունների ձգձգվելու,  Զանգեզուրի ու Ղարաբաղի սահմաններում ադրբեջանական զորքերի տեղա­շարժման, տեղի բնակիչների հետ ունեցած անհաշտությունների մասին  հարցերը :

ՀԱԱ Ֆ.275, ց.6, գ.38, թ.123 և շրջ., պատճեն, մեքենագիր, ռուսերեն

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3000 դրամ