Նկարագրություն

1920 թ. օգոստոսի 10-ի համաձայնագիրը՝ կնքված ՌՍՖՍՌ լիազոր ներկացուցիչ Բ. Լեգրանի  և  ՀՀ ներկայացուցիչներ Ա. Ջամալյանի ու Ա. Բաբալյանի միջև, վերաբերում է  ՀՀ և ՌՍՖՍՌ զինված ուժերի միջև ռազմական գործողությունները դադարեցնելուն, զորքերի տեղակայման սահմանները գծելուն, տարածքային վեճերի խաղաղ կարգավորման համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելուն, Շախտախտ-Ջուլֆա հատվածում երկաթգծի շահագործումը, առանց ռազմական նպատակների ծառայեցնելու, Հայաստանի երկաթգծի վարչությանը հատկացնելուն,  Հայաստանի կառավարության զինվորական տեղամասերին ազատ մուտքի իրավունք տալուն:

 

ՀԱԱ, ֆ.200, ց.1. գ.529, թթ. 70 և շրջ., մեքենագիր, վավերացված պատճեն, ռուսերեն:

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 3000 դրամ