ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ ՀՐԱՆՏ ԲԱԳՐԱՏՅԱՆԻ 1994 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍ ԱՄՍՎԱ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ԼԵՎՈՆ ՏԵՐ-ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻՆ

0 out of 5

Նկարագրություն

Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի գրությունը ՀՀ նախագահին՝ Վազգեն Վեհափառին «Հայաստանի ազգային հերոս» ՀՀ բարձրագույն կոչում շնորհելու նախագիծը ներկայացնելու մասին

ՀԱԱ, ֆ.1800, ց.3, գ.73, թ.73, բնագիր, տպագիր, հայերեն

 

էջը՝ 800 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 800 դրամ