Նկարագրություն

Ցուցակում ներկայացված են Հայաստանի Հանրապետության Պառլամենտի անդամները  և նրանց աշխատանքային համառոտ   տվյալները:

էջը՝ 1500 դրամ, ամբողջական փաստաթղթի արժեքը՝ 6000 դրամ